Όροι και προϋποθέσεις

To rouxalakia που εφεξής θα αντιπροσωπεύει την εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΣΜΑΣ – ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩN σας παρακαλεί να  διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας του και που διαμορφώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας και των πελατών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ– ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το rouxalakia δικαιούται να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  ανά πάσα στιγμή χωρίς να ενημερώνει σχετικώς τους χρήστες αλλά δεν δύναται να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των συναλλαγών, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών

ΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης :
- φέρει την αποκλειστική ευθύνη ελέγχου των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται

-Υποχρεούται να παρέχει αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες κατά τη χρήση της ιστοσελίδας

-Υποχρεούται να σέβεται και να τηρεί τους τοπικούς και διεθνείς κανόνες δεοντολογίας και την αντίστοιχη νομοθεσία που διέπει τη μετάδοση δεδομένων
- Δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο είτε για τη δημοσίευση και μετάδοση παράνομου περιεχομένου οποιασδήποτε μορφής
- Δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου περιεχομένου και συνεπώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της εταιρείας και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από την αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το rouxalakia δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται ούτε  ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή συνεργαζόμενη ιστοσελίδα  ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του Πελάτη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος ενδεχόμενων εξυπηρετήσεων που μπορεί να προκύψουν από τα παραπάνω αναλαμβάνει ο πελάτης
Επιπροσθέτως το rouxalakia ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
To rouxalakia δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ούτε ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται να ενημερώνει τον πελάτη περί της μη διαθεσιμότητας των προιόντων άμα τη παραγγελία του.

×
×
×
×
×
×
×