Αποστολές / Επιστροφές

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Οι παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται εντός μίας με δύο εργάσιμων ημερών μετρούμενων από την 9η πρωινή της επομένης της παραγγελίας. Οι παραγγελίες παραδίδονται από τις 9:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, από εταιρία ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση που αναγράφεται άνωθεν της φόρμας παραγγελίας. Μετά την αναχώρηση της παραγγελίας από την έδρα της εταιρείας ,περαιτέρω αλλαγή στο ωράριο παράδοσης καθώς και αλλαγή άλλου στοιχείου ή λεπτομέρειας που αφορά την παράδοση της παραγγελίας βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη ο οποίος πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με την εταιρεία των ταχυμεταφορών.  Συνεπώς η εταιρεία δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση ουδεμία ευθύνη για τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν από την ανωτέρω αλλαγή. Συνεπώς για την αποφυγή τέτοιων ανωμαλιών το rouxalakia παρακαλεί τους πελάτες να αναφέρονται με ακρίβεια στα στοιχεία και στις υπόλοιπες λεπτομέρειες που τους ζητούνται . Επίσης, κατά την παράδοση της παραγγελίας τους και για δική τους ασφάλεια οι πελάτες καλούνται να επιδεικνύουν δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπείας ( ήτοι αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο σε ισχύ).


Σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας  το rouxalakia δε φέρει καμία ευθύνη. Καλή τη πίστει όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις  ανωτέρας βίας  όπως κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ. ή ανυπέρβλητου κωλύματος  που καθιστούν ανέφικτη την παράδοση των προϊόντων εντός των προαναφερθένων χρόνων, το rouxalakia θα επικοινωνεί με τον πελάτη, προκειμένου ούτως να δηλώσει αν εξακολουθεί να επιθυμεί, υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της αποστολής της παραγγελίας.

 

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ

Αλλαγές ή επιστροφές προιόντων γίνονται δεκτές εντός 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας. Το προιόν επιστρέφεται στην εταιρεία με χρέωση του πελάτη μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών και ο πελάτης είτε πραγματοποιεί εκ νέου παραγγελία είτε πιστώνεται το ποσό της παραγγελίας και οφείλει να χρησιμοποιήσει την πίστωση εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της επιστροφής του προιόντος όπως αυτή αναγράφεται στην απόδειξη αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφορών. Οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς την εταρεία, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Πελάτη. 
 
 Προϊόντα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» ή «BEST PRICE» δεν έχουν την δυνατότητα αλλαγής εκτός εάν το προιόν ανήκει στην τρέχουσα σεζόν και η μειωμένη τιμή του οφείλεται σε κάποια προωθητική ενέργεια

Επίσης αλλαγές δε γίνονται σε προιόντα με έκπτωση άνω του 50%. Προιόν που αγοράστηκε κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων , μπορεί να επιστραφεί και μετά το πέρας των εκπτώσεων με την προυπόθεση ότι ανήκει στην τρέχουσα σεζόν και ότι η τιμή στην οποία θα επιστραφεί θα είναι αυτή στην οποία αγοράστηκε δηλαδή η εκπτωσιακή.  

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον τα προϊόντα προς επιστρογφή βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτήν στην οποία τα παρέλαβε ο πελάτης, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι εκείνη με την οποία έχουν αρχικώς παραδοθεί, καθώς επίσης να συμπεριλαμβάνονται άθικτα οι ετικέτες/ταμπελάκια με τις συνήθεις ενδείξεις/τιμή του προϊόντος επάνω στο προιόν και να μην είναι αποκομμένες από αυτό σε καμία περίπτωση. Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους (π.χ. απόδειξη). Εάν το προϊόν δεν πληροί τους ανωτέρω όρους θα επιστρέφεται στον Πελάτη με δική του δαπάνη.

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των, το rouxalakia συνιστά τους πελάτες να ελέγχουν προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας τους την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Σε περίπτωση πάντως που αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του και με χρέωση της εταιρείας.

 

×
×
×
×
×
×
×